Felhasználási feltételek

A www.luminiterasa.ro online platformon keresztül az ARCHVISIO CONCEPT STUDIO SRL elkötelezett a magánélethez való jogának tiszteletben tartása mellett, és betartjuk az új európai szabályozás GDPR EU feltételeit, adatvédelmi szabályzatát és a cookie-k használatára vonatkozó szabályzatot. 2016 /679.

A Lumini Terasa megtette a szükséges intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, és lehetővé teszi azok szerkesztését, törlését vagy egyértelmű tájékoztatását a gyűjtésükről.

Amikor a www.luminiterasa.ro online platformon vásárol, korlátozott hozzáférést biztosít számunkra a kereskedelmi szerződés kidolgozásához szükséges személyes adatokhoz (cím, név, keresztnév, telefon, email, cégadatok).

A www.luminiterasa.ro weboldal (a továbbiakban: Webhely) az ARCHVISIO CONCEPT STUDIO SRL társaság tulajdona és kezelője, amelynek székhelye Bukarestben, 2. szektor, Str. Inginerilor Tei , 2. szám. 2 , Bejegyezve a Cégjegyzékbe a következő dátumokkal: J40/ 8956 /2015 , CUI: RO 34801062 , a továbbiakban "Terasa Lights".

Az alábbi módokon veheti fel velünk a kapcsolatot:

Postai úton a következő címre: Lumini Terasa, Bukarest, 2. szektor, Monahului bejárat, 2. sz. 4

E-mailben az office@luminiterasa.ro címen

Telefonon a 0770 217 611 számon

A www.luminiterasa.ro weboldal böngészése, majd a Megrendelés egyenértékű az alábbi feltételek bármely Ügyfél általi elolvasásával, megértésével és elfogadásával.

A Lumini Terasa fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa és frissítse a weboldal tartalmát, valamint a használati feltételeket.

Az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL és az Ügyfél közötti eltérés vagy félreértés esetén a Megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

 1. Definíciók

Felhasználó - minden olyan személy, aki felkeresi a www.luminiterasa.ro weboldalt.

Ügyfél - természetes személy, aki a www.luminiterasa.ro weboldalon megrendelést ad le.

Termékek és szolgáltatások – a Megrendelésben említett bármely termék vagy szolgáltatás, amelyet a Lumini Terasa kell biztosítania az Ügyfélnek.

Megrendelés - a Lumini Terasa és az Ügyfél közötti kommunikáció egyik formájaként működő elektronikus dokumentum, amelyen keresztül az Ügyfél kifejezi szándékát bizonyos Termékek és Szolgáltatások megvásárlására és azokért való fizetésre.

Eladó - az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL cég, az alábbi azonosító adatokkal: Bejegyezve a Cégjegyzékbe a következő dátummal: J40/8956/2015, CUI: RO34801062

Szerződés - az Eladó által visszaigazolt Megrendelés, amellyel az Eladó vállalja a Termékek és Szolgáltatások eladását és leszállítását, a Vevő pedig ezen Termékek és Szolgáltatások megvásárlását, átvételét és fizetését.

Futár – minden olyan köz- vagy magánjogi személy, aki expressz futárszolgálatot végez, és akivel az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL szolgáltatási szerződést kötött.

 1. Szellemi tulajdonjogok

A www.luminiterasa.ro weboldal tartalma: képek, szövegek, webes grafikai elemek, szkriptek, szoftverek, formatervezési jogok, modelljogok, szabadalmak, védjegyek teljes egészében az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL és munkatársai tulajdonát képezik, és a törvény előírásai szerint készültek. a szerzői és szomszédos jogokról, valamint a szellemi és ipari tulajdonról szóló törvényekről. A fent felsorolt ​​elemeknek az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL hozzájárulása nélkül történő felhasználása a hatályos jogszabályok szerint büntetendő. A www.luminiterasa.ro, a Lumini Terasa neve és logója az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL bejegyzett védjegyei.

Az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL szerződés útján jogot biztosíthat a Felhasználónak/Ügyfélnek az oldal bizonyos tartalmának meghatározott formában történő felhasználására. Ez a megállapodás szigorúan a meghatározott tartalomra/tartalmakra vonatkozik, a szerződésben meghatározott ideig, és csak arra a személyre/személyekre vonatkozik, akik/amelyek ezeket a tartalmakat felhasználhatták, anélkül, hogy a www.luminiterasa.ro oldal egyéb tartalmait felhasználhatnák.

A www.luminiterasa.ro weboldalon bejegyzett márkanév használata nem minősül az adott vállalat reklámozásának. Az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL nem vállal felelősséget, és nem tehető felelőssé az oldal tartalmának felhasználásával okozott károkért.

 1. Felmentés a felelősség alól

Az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL nem garantálja, hogy az oldal, a szerverek, amelyeken az található, vagy az office@luminiterasa.ro vagy a www.luminiterasa.ro címről küldött e-mailek vírusoktól vagy más potenciálisan káros számítógép-összetevőktől mentesek. nem tartalmaznak hibákat, hiányosságokat, hibákat, késéseket vagy megszakításokat a működésben vagy az átvitelben, vonalkiesést vagy más hasonló tényezőket. A felhasználó az oldalt saját kockázatára használja, a www.luminiterasa.ro mentes minden olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amelyet az oldal használata vagy elérése/látogatása, vagy az oldalon található információk felhasználása okoz. . A RCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL nem vállal felelősséget az olyan hibákért vagy kihagyásokért, amelyek a weboldalon található anyagok szerkesztésében vagy bemutatásában közbeavatkozhatnak.

Az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL nem vállal felelősséget a www.luminiterasa.ro weboldalon található termékleírásokért, ezeket a beszállítók az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL rendelkezésére bocsátják.

A www.luminiterasa.ro oldalon található információk tájékoztató jellegűek, és jóhiszeműen, az Eladó által megbízhatónak ítélt forrásokból állnak rendelkezésre. Amennyiben a megjelent cikkek vagy egyéb információk a szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény hatálya alá tartoznak, kérjük a Felhasználót, hogy ezt a tényt az office@luminiterasa.ro címen az Eladó tudomására hozza, így hogy a szükséges jogi intézkedéseket meg lehet tenni .

A Vélemények részben közzétett anyagokban kifejtett véleményeket teljes mértékben az adott anyagok szerzői vállalják, és nem jelentik az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL közös felelősségét.

A www.luminiterasa.ro fenntartja a jogot arra, hogy törölje azokat a Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseket, amelyek technikai hiba következtében jelennek meg az oldalon, vagy amelyek technikai hiba miatt nyilvánvalóan hibás/kifogásolt árakat tartalmaznak.

A www.luminiterasa.ro, mint a promóciós kampányok szervezője nem vállal felelősséget a kampányutalvány elvesztéséért vagy sérüléséért, nem vállal felelősséget a meghamisított vagy megrongálódott utalványokért és fenntartja a jogot a vásárláshoz felhasznált utalvány törlésére vagy értékének csökkentésére az adott akcióban részt vevő termék jogszabály szerinti visszaküldése esetén a visszatérítendő összegből.

A más oldalakra mutató hivatkozások kizárólag az információkhoz való hozzáférés javítása céljából kerülnek felajánlásra, és a www.luminiterasa.ro nem vállal semmilyen felelősséget vagy felelősséget ezen oldalak tartalmáért, az ezeken az oldalakon keresztül reklámozott vagy értékesített termékekért vagy szolgáltatásokért - hate .

 1. Az oldalhoz való hozzáférés korlátozása

A www.luminiterasa.ro weboldal használói észrevételeket és egyéb közléseket tehetnek, javaslatokat, kérdéseket, információkat küldhetnek, ha nyelvezetük civilizált, és a kommunikáció tartalma nem jogellenes, obszcén, fenyegető, rágalmazó, nem zavaró. semmilyen módon nem sérti mások magánéletét, nem sérti a szellemi tulajdonjogokat, nem tartalmaz vírusokat, nem szolgál ki olyan promóciós kampányokat, amelyek nem kapcsolódnak a www.luminiterasa.ro webhelyhez, nem tömeges e-mailek vagy egyéb spam . Az illetékes szerveknek jelenteni kell azokat a személyeket, akik hamis e-mail címet használnak, vagy elektronikus üzenetet küldenek vagy bármilyen más kommunikációt küldenek más természetes vagy jogi személy vagy bármely más szervezet nevében. A www.luminiterasa.ro nem vállal felelősséget és nem tartozik semmilyen kártérítésért az ilyen kommunikáció által okozott károkért.

A Felhasználók által megfogalmazott szövegeket, válaszokat, véleményeket stb. tartalmazó anyagok/dokumentumok küldése vagy megjelenítése esetén úgy tekintendő, hogy az adott Felhasználó garantálja azok eredetiségét, és a www.luminiterasa.ro és leányvállalatai/társulásai számára korlátlan, ingyenes , visszavonhatatlan és továbbadhatatlan joga a felhasználásra, reprodukálására, módosítására, adaptálására, közzétételére, fordítására, származékos művek létrehozására, valamint ezen tartalmak terjesztésére, bemutatására a világ bármely pontján, bármilyen módon. A felhasználó szavatolja, hogy minden joggal rendelkezik az általa az oldalon megjelenített vagy továbbított tartalomhoz, bármilyen módon, úgy, hogy e tartalom felhasználásával harmadik fél fizikai vagy jogi személynek nem okoz kárt.

 1. Személyes adatok feldolgozása

A kezelt személyes adatok kategóriái: vezeték- és vezetéknév, telefon/fax, cím (lakóhely/lakóhely), e-mail, földrajzi hely/forgalmi adatok, cégadatok.

Amikor a Felhasználó fiókot hoz létre a www.luminiterasa.ro oldalon, akkor a www.luminiterasa.ro webhelyről csak olyan mértékben kap kereskedelmi kommunikációt, amennyiben kifejezett beleegyezését adta a megfelelő opció kiválasztásával.

törvény szerint törvény, valamint a személyes adatok kezelésével és az ilyen adatok szabad áramlásával kapcsolatos, az egyének védelméről szóló 677/2001. Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről és a magánélet védelméről szóló 506/2004. sz. a www.luminiterasa.ro köteles a Felhasználók által megadott személyes adatokat biztonságos körülmények között és csak meghatározott célból feldolgozni.

A személyes adatok gyűjtésének célja: gazdasági-pénzügyi menedzsment, reklám, marketing, reklám, statisztika, elektronikus kommunikációs szolgáltatások, az Ügyfelek tájékoztatása a www.luminiterasa.ro oldalon lévő fiókjuk állapotáról, az Ügyfelek tájékoztatása a Megrendelések alakulásáról és állapotáról.

A weboldalon található űrlapok Felhasználók általi kitöltése egyenértékű azzal a feltétel nélküli elfogadással, hogy ezek az adatok szerepelnek a www.luminiterasa.ro adatbázisában, valamint a www.luminiterasa.ro, leányvállalataik és együttműködő partnereik általi felhasználásával és feldolgozásával. a fent felsorolt ​​tevékenységeket, beleértve, de nem kizárólagosan a marketing-, futár-, fizetési/banki szolgáltatókat.

törvény által biztosított jogok garantálják az ügyfeleket. Az egyének védelméről szóló 677/2001. sz. a személyes adatok kezeléséről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, illetve a tájékoztatáshoz való jogról, az adatokhoz való hozzáférés jogáról, a beavatkozási jogról, a tiltakozás jogáról, az alanynak való kimerülésről szóló 677/2001. egyedi döntéshez, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az ügyfelek jogosultak személyes adataik teljes vagy részleges törlését kérni. Az ügyfél a fent felsorolt ​​jogok bármelyikét igényelheti az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL -hez az office@luminiterasa.ro e-mail címen benyújtott írásos, aláírt és dátummal ellátott kérelem alapján.

Ezen adatok megadásának megtagadása a Rendelések teljesítésének lehetetlenségét jelenti.

A www.luminiterasa.ro semmilyen kommunikációs eszközzel (telefon/e-mail stb.) nem kér Felhasználóitól bizalmas információkat, bankszámlákra vonatkozó adatokat, személyes jelszavakat stb. Amennyiben a Felhasználó azokat harmadik félnek kiadja, teljes felelősséggel tartozik tetteiért. Így az ilyen adatok nyilvánosságra hozatala esetén a Felhasználó a www.luminiterasa.ro weboldalt nem vonhatja felelősségre semmilyen kárért.

Adatok megőrzésének elmulasztása: Az Ügyfél/Felhasználó/Vásárló fizetési kártya adataihoz a www.luminiterasa.ro nem fér hozzá, és nem is tárolja azokat, hanem csak a Tranzakciót engedélyező intézmény vagy más szolgáltatásnyújtásra jogosult kártyaazonosító tárolása adatok, amelyekről az Ügyfél/Felhasználó/Vásárló az adatok megadása előtt tájékoztatást kap.

3D Secure: A 3D Secure a vevők és eladók hitelesítésének új globális megközelítését jelenti az internetes biztonságos tranzakciók során. Ez a biztonsági intézkedés magában foglalja a felhasználó átirányítását a fizetéskor egy biztonságos oldalra, ahol minden egyes kártyabirtokos regisztrációja egy engedélyezési kód hozzárendelésével történik minden online tranzakcióhoz. Fizetésre a VISA (Classic és Electron) és a MASTERCARD logók (beleértve a Maestro-t is, ha CVV/CV2 kóddal rendelkeznek) kártyákat fogadnak el.

 1. Regisztráció Felhasználóként

A www.luminiterasa.ro weboldalon történő fiók létrehozásához a Felhasználó köteles érvényes e-mail címet használni. Az oldalra háromféleképpen lehet bejelentkezni - webhely/Facebook vagy Google+ fiók. A www.luminiterasa.ro visszautasíthatja a regisztrációs kérelmet olyan helyzetekben, amikor úgy találja, hogy a valósággal ellentétes információkat használtak fel, vagy a szolgáltatásokat a szokásos használattal ellentétes módon használják.

 1. Ár

A Vevő által fizetett végső ár a termék árából + a megrendeléshez kapcsolódó szállítási költségből áll. A szállítási árak a weboldalon találhatók.

A www.luminiterasa.ro weboldalon keresztül értékesített termékek összes ára lejben értendő.

 1. Parancs

A Megrendelő a Megrendelés teljesítésével garantálja, hogy a megadott adatok valódiak és helyesek, ellenkező esetben e hibák következményei (Késedelmes megrendelés, hibás továbbítás, stb.) őt érhetik.

A www.luminiterasa.ro nem vállal felelősséget a hibásan megadott adatokért, amelyek szállítási késedelmet okozhatnak. Ebben az összefüggésben a Megrendelés újraküldésével kapcsolatban felmerülő összes szállítási költség a Megrendelőt terheli.

A Megrendelő a Megrendelés teljesítésével hozzájárul ahhoz, hogy a www.luminiterasa.ro képviselője a Felek által egyeztetett bármely elérhető módon (e-mail/telefon) felvegye vele a kapcsolatot a Megrendelés személyes visszaigazolása céljából.

A beszállítói raktárról szállított terméket tartalmazó megrendelés esetén a weboldalon történő feladástól számított legfeljebb 5 napon belül megtörténik a megrendelés visszaigazolása.

Még ha minden intézkedést megtett annak érdekében, hogy az ezen a weboldalon közölt információk pontosak és helytállóak legyenek, a www.luminiterasa.ro nem vállal felelősséget azokért a pontatlanságokért, amelyek akkor jelennek meg, amikor a Megrendelő kitölti a weboldalon található űrlapokat a Megrendelés teljesítéséhez. A felhasználók felelősek az ezen az oldalon elérhető űrlapokon közölt információk pontosságának és hasznosságának értékeléséért.

A szerződés a Megrendelő és a www.luminiterasa.ro között létrejöttnek minősül abban a pillanatban, amikor a Megrendelő a www.luminiterasa.ro oldalról a Megrendelés feladásáról szóló értesítést elektronikus levélben és/vagy SMS-ben megérkezik.

Abban az esetben, ha a Megrendelő által megrendelt Árut és/vagy Szolgáltatást a www.luminiterasa.ro nem tudja kiszállítani, vállaljuk, hogy erről a Vásárlót tájékoztatjuk, és az Áru és/vagy Szolgáltatás egyenértékű értékét az Ügyfél számlájára visszaküldjük. , legfeljebb 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor a www.luminiterasa.ro erről a tényről tudomást szerzett, vagy attól a naptól, amikor az Ügyfél kifejezetten kifejezte szándékát a Szerződés felmondására.

 1. Számlázás – kifizetések

Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő a Megrendelésben kerül meghatározásra. Az Eladó a leszállított Termékekről és Szolgáltatásokról elektronikus számlát állít ki a Vevőnek, a Megrendelő kötelessége a számla kiállításához szükséges valamennyi adat megadása a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Fizetés történhet online (bankkártya), fizetési megbízással, utánvéttel vagy az Eladó és a Vevő között aláírt szerződésben megállapodott egyéb módon.

 1. garancia

A www.luminiterasa.ro webáruházból vásárolt termékekre az egyes termékekhez kapcsolódó jótállási jegy szerinti jótállást vállalunk. A garanciát vállaló jogi személy a termék jótállási jegyében szereplő személy.

A garancia igénybevételéhez az Ügyfélnek a következő kötelezettségei vannak:

 • a terméket közvetlenül a www.luminiterasa.ro webhelyről vásárolták, és csak arra a célra használták, amelyre tervezték;
 • betartani a használati utasítást, és a terméket a gyártó által előírt utasításoknak megfelelően használni;
 • megőrizni a jótállási jegyet és a pénzügyi bizonylatot, amellyel a terméket vásárolta;
 • az eredeti csomagolást és a benne lévő összes tartozékot megőrizni és a garanciális termékkel együtt szállítani.

A garancia igénybevételéhez írásban fel kell venni a kapcsolatot az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL -vel az office@luminiterasa.ro címen. , eltérő rendelkezés hiányában a szállítás költsége a Megrendelőt terheli. A garancia elvesztésének okai:

 • meghibásodások vagy mechanikai sérülések; túlzott kitettség a napsugárzásnak; hiányzik vagy megváltozik az eszközsorozat; termékváltozások;
 • a használati, szállítási, kezelési és beszerelési utasítások be nem tartása miatt keletkezett meghibásodás;
 • a készülék ütéséből származó mechanikai sérülés vagy a készülék modelljével és sorozatával ellátott jelölés sérülése;
 • árvíz, égés, napsugárzás, elektromos kisülések, nem megfelelő átalakítások vagy telepítések, jogosulatlan beavatkozások.

A www.luminiterasa.ro nem vállal garanciát Ügyfeleinek:

 • azon időszak lejárta után, amelyre az Eladó termékgaranciát vállal;
 • abban az esetben, ha a nem megfelelő termékek vagy alkatrészek cseréje nem biztosítható, ideértve a berendezés vagy kapcsolódó technológia hiányát is.

Minden egyéb, a hatályos jogszabályokban foglalt, az értékesített termékek garanciájára vonatkozó rendelkezés érvényes. Az ügyfelek jogai a szakterületre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak. A garancia nem terjed ki a termék használatából eredő károkra.

 1. Szállítás

A becsült szállítási határidő a terméktől függően változhat, és a www.luminiterasa.ro a Megrendelés weboldalon történő megerősítését/véglegesítését követően tájékoztatja a Vásárlót.

Minden termékkategória esetében a maximális szállítási idő a Megrendelés visszaigazolásától számított 10 munkanap.

A raktáron lévő termékek esetében a kiszállítás a Vásárló választása szerint futárszolgálattal történik (lehetőség a megrendelés teljesítési oldalán). A Megrendelés regisztrációja és a Futár általi átvétele között 12-24 óra telik el. Minden további késedelemről a futár tájékoztatja a Vásárlót, és új szállítási határidőt egyeztetnek vele, amely nem haladhatja meg a fent megadott maximális határidőt.

Ha a Vásárló a termékek átvételétől számított 30 napon belül él a szerződés egyoldalú felmondási jogával, úgy a termékek visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli.

11.1 Szállítási feltételek

A www.luminiterasa.ro vagy a Futár kérésére az Ügyfél személyazonosságát igazolja, szükség esetén egy vagy több hatósági okirattal, és közli az Eladó által megadott Megrendelési számot.

Amennyiben a Megrendelő nem tudja személyesen átvenni a Megrendelést, a Megrendelés a megadott címen csak 18. életévét betöltött személynek és csak a Megrendelés számának a Futárral való közlése esetén marad.

A rendelés szállítási kérelmét nem teljesítjük, ha a Vevő nem teljesíti a fenti feltételeket.

A Megrendelő munkahelyére történő kiszállítás esetén, amely esetben a Futár nem fér hozzá az adott helyre, a Megrendelőnek gondoskodnia kell a Megrendelés átvételéről.

A futár előzetesen telefonon felveszi a vevővel a kapcsolatot, hogy a weboldalon a Megrendelés érvényesítésekor kiválasztott címen és időpontban visszaigazolja jelenlétét.

A Megrendelő vállalja, hogy a megadott szállítási címen, a kiválasztott időintervallumban jelen lesz, ellenkező esetben az esetleges új szállítással kapcsolatos szállítási díjat őt terheli. Az időintervallum módosítása, a kijelölést követően, csak a futár beleegyezésével lehetséges.

A szállítást a www.luminiterasa.ro oldalon teljesítettnek tekinti, a megrendelt termékeknek a Megrendelőnek a Megrendelés leadásakor választott címére történő kiszállításakor.

11.2 A termékek átvétele

A Vevő vállalja, hogy a megrendelt termékek kiszállításakor a Futár által bemutatott szállítólapot (AWB) aláírja, amelyhez csatolja a leszállított termékekre vonatkozó összes adatot (termék megnevezése, mennyisége, ára) tartalmazó fiskális szelvényt. Ezenkívül a Vevő ellenőrzi, hogy a termékek nem sérültek-e vagy hiányoznak-e, és az esetleges problémákat holografikusan feltüntetik a szállítólevélen, hogy azok figyelembe vehetőek legyenek.

Megrendelő a szállítólevél aláírásával elismeri, hogy a megrendelt termékeket jó állapotban és hiánytalanul átvette.

 1. Promóciós kampányok

12.1 Promóciós kódok

A www.luminiterasa.ro által bármely promóción keresztül kínált promóciós kódok kizárólag a kódküldő e-mailben említett részre érvényesek, kivéve, ha másként jelezzük. Meg kell említeni, hogy egyes termékek a "Kivételek" kategóriába tartoznak, olyan termékek, amelyekre nem lehet promóciós kódot alkalmazni, hanem a weboldalon feltüntetett áron vásárolják meg. A promóciós kódok kizárólag a Megrendelés leadásakor használhatók fel, nem használhatók fel a Megrendelés értékének csökkentésére a megrendelés után.

Egy Megrendelésben csak egy promóciós kód használható fel, a Megrendelés oldal nem teszi lehetővé több kód használatát ugyanabban a Megrendelésben. A promócióra való jogosultságnál a fuvarozás értékét nem veszik figyelembe, kivéve, ha másként van meghatározva. Azok a promóciók, amelyek tárgya ingyenes vagy csökkentett szállítási költség, egy kézbesítésre érvényesek.

Abban az esetben, ha egy olyan Megrendeléshez promóciós kódot alkalmaztak, amelyet nem lehetett teljesíteni vagy bármilyen okból töröltek, a Vásárlónak jogában áll kizárólag írásban, a címre küldött e-mailben kérni az adott promóciós kód újraaktiválását. lépjen kapcsolatba az office@luminiterasa.ro e-mail címen, amely tartalmazza a Megrendelés azonosítóját, állapotát, az Ügyfél nevét és a promóciós kódot. Legfeljebb 30 naptári napra újraaktiválódnak.

Óvatos! A www.luminiterasa.ro oldalon található promóciók nem kumulatívak, a legnagyobb kedvezmény érvényes. Ez a kedvezmény bármely formájára (hűségkártyák, promóciós kódok, ajándékutalványok, százalékos kedvezmények a weboldalon stb.) érvényes főszabály szerint, kivéve azokat az eseteket, amikor az akcióban másként szerepel. Szintén százalékos utalványok megléte esetén az utalvány birtokosa nem részesülhet az akcióban már meglévő kedvezményre a százalékos utalvány alkalmazása által biztosított halmozott kedvezményben. Bizonyos promóciós kampányok nem vonhatók össze más kedvezményekkel, promóciókkal vagy hűségakciókkal. Ezt az adott kampány szabályzata tartalmazza.

A www.luminiterasa.ro egyoldalúan vagy egyes beszállítóival együttműködve megállapítja a www.luminiterasa.ro oldalon általa szervezett promóciók és versenyek szabályzatát, amelyeket kizárólag az oldalon tesz közzé. A promóciók olyan Megrendelésekre vonatkoznak, amelyek a weboldalon feltüntetett szabályoknak maradéktalanul megfelelnek, az egyértelműen megjelölt érvényességi időn belül és a rendelkezésre álló készlet erejéig. A www.luminiterasa.ro nem garantálja a raktáron lévő termékek elérhetőségét az akció teljes időtartama alatt, és előzetes értesítés nélkül visszavonhatja az akciót.

12.2 A promóciós kampány megszakítása

A www.luminiterasa.ro által szervezett promóciós kampány esetén, mint Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciós Kampányt annak fejlesztése során bármikor megszakítsa, a fogyasztók előzetes tájékoztatása mellett a megfelelő kommunikációs eszközökön (megjelenítés a weboldal, a Facebook oldal stb.).

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kampány ideje alatt, indokolt okból, de legfeljebb a nyilvánosság tájékoztatása előtt a vonatkozó kampányszabályzatban rögzített feltételek bármelyikét módosítsa.

12.3 Utalványok / kuponok / promóciós kódok

12.3.1 Általános rendelkezések

Utalvány = promóciós kód, promóciós kupon.

Minden utalvány egy utalványkóddal van azonosítva, és különféle követelmények vonatkoznak arra, hogy érvényesek és alkalmazhatóak legyenek. Kérjük, figyelmesen ellenőrizze az utalványon található összes részletet és információt, hogy a kedvezményt igénybe lehessen venni.

Az egyes utalványok értéke rajta van feltüntetve.

Minden megvásárolt termékre szállítási és kezelési díj vonatkozik, értéktől függetlenül, ha az akciók, szabályzatok stb. másként nem rendelkeznek. Így ha az utalvány bizonyos termékeknél meghatározott minimális vásárlási értéket ír elő, akkor ezekre a termékekre is vonatkoznak a szállítási, kezelési stb. Az utalvány eltérő megállapodás hiányában adófizetésre, szállításra, kezelésre vagy egyéb szolgáltatásokra nem használható fel.

Bármelyik tétel, függetlenül az akciótól, minimális értékű lesz, nulla értékű terméket nem értékesíthet.

Az ügyfél az akciótól függően köteles megfizetni azt az adót, amelyre jogszabály kötelezi.

Az utalványok csak a www.luminiterasa.ro weboldalon történő felhasználás esetén érvényesek.

Az utalványok nem továbbértékesítésre szolgálnak, és nem válthatók pénzre.

Az utalványok elvesztése, ellopása vagy megsemmisülése esetén nem pótolhatók.

Az utalványokkal kapcsolatos csalások tekintetében a www.luminiterasa.ro oldalon említett csalással kapcsolatos valamennyi rendelkezés maradéktalanul alkalmazandó, a csalási kísérletre az illetékes szervek figyelmét felhívjuk.

12.3.2 Pályázati feltételek

Minden olyan promóció, amelyre kedvezmény utalványt alkalmaznak, természetes vagy jogi személyenként (vevőként / felhasználóként / felhasználóként) egy utalványra korlátozódik.

Minden utalvány egyszeri felhasználásra korlátozódik, és korlátozott ideig érvényes, amint azt a kapcsolódó Általános Szerződési Feltételekben, az utalványt felajánló e-mailben és a felhasználói fiók „Kuponok és jóváírások” szakaszában megemlítjük. minden egyes akcióban/ajánlatban. Az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL fenntartja a jogot, hogy ezeket az utalványokat bármikor módosítsa vagy törölje, az ügyfelek előzetes értesítése mellett.

Az utalvány nem használható fel más promóciókra/ajánlatokra, kivéve azokat, amelyek az adott ajánlatban szigorúan meg vannak említve.

Ha nem vásárolták meg azokat a termékeket, amelyekre az utalványt megkapták, és amelyekre a vásárló az akcióban részt vett, az utalvány nem igényelhető. Például bizonyos termékekre adott, a vásárló által később lemondott/visszaadott utalványok nem tekinthetők érvényesnek, csak a ténylegesen kifizetett termékekre érvényes kedvezményként érvényesülnek.

Az utalvány csak az akcióban kifejezetten jogosultként megjelölt termékekre/kategóriákra vonatkozik. A promócióból kizárt termékeket az Általános Szerződési Feltételekben, illetve egyes szabályzatokban vagy akciós ajánlatokban közöljük.

Az akciós ajánlatok nem vonhatók össze ugyanabban a sorrendben. Megrendelésenként csak egy kedvezményes utalvány használható fel.

Több terméket tartalmazó megrendelés esetén a kedvezmény utalvány értéke a megrendelés teljes értékéhez hozzárendelődik, amely nem tartalmazza a szállítási, kezelési és egyéb szolgáltatási díjakat.

Bármely utalvány az igénylés napjától érvényes, mint a már leadott rendelés árából. Az utalvány nem használható fel korábban leadott rendelésre.

12.3.3 A megrendelés törlése, elutasítása, visszaküldése

Ha egy utalványkedvezményt alkalmazó rendelést törölnek, elutasítanak vagy teljes egészében visszaküldik, a vásárló a teljes befizetett összeget visszakapja, és az utalvány érvényét veszti, és nem aktiválható újra.

Ha egy utalványkedvezményt alkalmazó, több terméket tartalmazó rendelés törlésre, elutasításra vagy részleges visszaküldésre kerül, az utalvány felhasználásával nyújtott kedvezmény a rendelésben maradt többi termékre nem érvényesíthető, ha a rendelés értéke nem felel meg az ajánlat/akció feltételeivel. A www.luminiterasa.ro nem téríti vissza az utalványból kiosztott összeget az olyan lemondott, elutasított vagy visszaküldött termékek esetében, amelyek egy több terméket tartalmazó megrendelés részét képezik. A vásárló a termékekért kifizetett összeget visszakapja.

12.4 Ajándékterméket tartalmazó kampányok

Amennyiben csalási helyzetek merülnek fel, a www.luminiterasa.ro fenntartja a jogot az így létrehozott fiókok felfüggesztésére és a folyamatban lévő promóciókhoz vagy ajánlatokhoz kapcsolódó előnyök visszavonására, a rendelések előzetes értesítés, értesítés, egyéb alaki követelmények vagy kártérítés nélkül történő törlésére.

Valamint abban az esetben, ha az ajándékterméket felajánlott megrendelés visszautasításra vagy teljes visszaküldésre kerül, a vásárló köteles az ajándékterméket eredeti, sértetlen és bontatlan állapotban visszaküldeni. A teljes visszaküldési feltételeket a 13. pontban találja.

 1. Visszaküldési politika. Elállási jog

13.1 Általános feltételek

A www.luminiterasa.ro visszaküldést kínál azoknak a természetes vásárlóknak, akik szándékukat a csomag átvételétől számított legfeljebb 14 naptári napon belül jelzik.

A Románia területén történő kiszállítással rendelkező rendelések visszaküldhetők. Az ügyféltől kapott kérést követően a www.luminiterasa.ro visszaküldési űrlapot küld.

A vásárló a szerződéstől való elállás esetén köteles a megvásárolt termékeket a szerződéstől való elállástól számított legfeljebb 14 napon belül visszaküldeni.

13.1.1 A termékek visszaküldésének módjai és határideje

A vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a megvásárolt termékek visszaküldésének szándékát a www.luminiterasa.ro címen az office@luminiterasa.ro e-mail címen, a termékek átvételétől számított legfeljebb 14 naptári napon belül bejelenti. Ellenkező esetben a www.luminiterasa.ro visszautasíthatja a csomagot.

A visszaküldés elfogadásához a www.luminiterasa.ro oldalon meg kell adni a következő információkat:

 • a csomag feladásának dátuma;
 • Megrendelés vagy számla száma;
 • a visszafizetendő összeg;
 • a cím, ahonnan a csomag származik;
 • annak a bankszámlának az adatait, amelyre a visszatérési érték átutalását kívánják.

A visszaküldött csomag(ok) szállítási költsége a vevőt terheli, aki a futárt fizeti.

13.1.2. A termékek visszaküldésének feltételei

A termékeknek minden visszaküldési helyzetben ugyanolyan állapotban kell lenniük, mint ahogyan azokat a Vásárlónak küldték, eredeti csomagolásban, sértetlen címkékkel és a hozzá tartozó összes dokumentummal (számla, jótállási jegy stb.) együtt. ). A visszaküldött termékeknek az átvételkori állapottal: hibátlannak kell lenniük (kivéve a rejtett hibákat, és azon hibák kivételével, amelyeket a Megrendelő a www.luminiterasa.ro kapcsolatfelvételen már bejelentett).

Ha a rendelést, amelyre ajándékterméket ajánlottak fel, hiánytalanul visszaküldik, a vásárló köteles az ajándék terméket eredeti, sértetlen és bontatlan állapotban visszaküldeni. A promóciós kampányok feltételei a 12. Akciós kampányok pontban, pontosabban a 12.4 Ajándéktermékes kampányok pontban olvashatók.

13.1.3 DOA visszaküldése (megérkezéskor halott)

Abban az esetben, ha a megvásárolt termék nem működőképes, vagy gyártási hibája van, azt a termék átvételétől számított 48 órán belül írásos értesítés mellett működő termékre cseréljük.

13.2 Elállási jog

számú sürgősségi rendelettel összhangban. A fogyasztókat a szakemberekkel kötött szerződésekben megillető jogokról, valamint egyes normatív aktusok módosításáról és kiegészítéséről szóló 34/2014.

A megrendelőnek joga van az elállási határidő lejárta előtt a szerződéstől elállni anélkül, hogy az elállási döntését indokolnia kellene, és a GEO sz. 34/2014., a termék fizikai birtokbavételének napjától számított 14 napon belül. A visszaküldés költségei a Megrendelőt terhelik.

A Vevő vállalja, hogy csak azokat a termékeket küldi vissza, amelyek a kiszállítással megegyező állapotban vannak (eredeti csomagolásban, minden tartozékkal, sértetlen címkékkel és a hozzá tartozó dokumentumokkal). Az olyan termékeket, amelyeken fizikai elváltozások, ütések, forgácsok, karcolások, ütések, túlzott használat és/vagy illetéktelen beavatkozás nyomai stb. láthatók, nem fogadunk vissza.

A www.luminiterasa.ro a Vásárló által a www.luminiterasa.ro részére a döntésről szóló tájékoztatás napjától számított legfeljebb 14 napon belül visszatéríti a Vásárlónak a termék ellenértékét, az Ügyfél által megadott bankszámlán. hogy elálljon a szerződéstől.

A www.luminiterasa.ro elhalaszthatja a termék ellenértékének visszatérítését az eladott termék átvételéig vagy a kiszállítás igazolásáig.

A törvény szerint mentesülnek a Szerződéstől való elállás joga alól:

Szolgáltatási szerződések, a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően, ha a teljesítés az Ügyfél kifejezett előzetes hozzájárulásával kezdődött meg, és miután megerősítette, hogy tudomást szerzett arról, hogy a teljes körű teljesítést követően elveszíti elállási jogát. a Szerződés az Eladó által;

Olyan áruk és/vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piac azon ingadozásaitól függ, amelyeket az Eladó nem tud ellenőrizni, és amelyek az elállási időszak alatt előfordulhatnak;

A Vevő által bemutatott vagy egyértelműen személyre szabott áruk szállítása;

Olyan áruk szállítása, amelyek a szállítást követően természetüknek megfelelően elválaszthatatlanul keverednek más elemekkel;

Olyan szerződések, amelyekben a Vevő kifejezetten felkérte az Eladót a lakóhelyre költözésre vagy sürgős javítási vagy karbantartási munkák elvégzésére. Ha egy ilyen látogatás alkalmával az Eladó a Vevő által kifejezetten kérttől eltérő szolgáltatásokat nyújt, vagy a karbantartási vagy javítási munkák elvégzéséhez nélkülözhetetlen alkatrészeken kívül más Árut szállít, az elállási jog azokra a kiegészítő szolgáltatásokra, ill. Áruk ; Ezek a korlátozások a GEO 34/2014 art. 16.

13.3 Az elállási jog gyakorlása

Ha a Megrendelő a szerződéstől való elállási határidőn belül kéri a Szerződéstől való elállást, a Megrendelés kifizetése esetén, a www.luminiterasa.ro vállalja, hogy az Ügyfél tájékoztatásának napjától számított legfeljebb 14 napon belül visszaküldi az összeget. döntését, hogy eláll a szerződéstől. Az összeg a következőképpen kerül visszatérítésre:

 1. online kártyával fizetett Megrendelés esetén -> visszatérítéssel arra a számlára, amelyről a fizetés történt;
 2. Op/Utánvéttel fizetett Megrendeléseknél -> banki átutalással;

Az ügyfél a szerződéstől való elállási szándékáról a www.luminiterasa.ro oldalt az office@luminiterasa.ro e-mail címen vagy a 0745 135 895 telefonszámon értesíti.

A www.luminiterasa.ro-nak berendezés-forgalmazási szerződései vannak az oldalon jelen lévő márkák gyártóival/importőreivel. A beszállítók garantálják Románia területén minden értékesítési jog birtoklását, a termékek minőségét, a márkák hitelességét. A www.luminiterasa.ro rendelkezik beszállítói jogi hozzájárulásával filmek és prezentációs képek, logók és termékleírások közzétételéhez az oldalon.

 1. Főhatalom

Egyik szerződő fél sem tehető felelőssé kötelezettségeinek elmulasztásáért (teljes/részleges) vagy késedelmes teljesítéséért, ha azt vis maior okozta. A felek haladéktalanul értesítik a vis maior esetét, és minden szükséges intézkedést megtesznek az esemény következményeinek korlátozása érdekében.

Ha a vis maior esemény 15 napon belül nem szűnik meg, a felek jogosultak a szerződést egyoldalúan, kártérítési igény nélkül felmondani.

A vis maior a törvény szerint bizonyítandó.

 1. Konfliktusmegoldó. alkalmazandó jog

A szerződést a román jog szerint kell szabályozni és értelmezni. A www.luminiterasa.ro és az Ügyfelek között felmerülő konfliktusokat békés úton oldják meg. Ha ez nem lehetséges, az első megoldás a mediáció, a törvénynek megfelelően, ha pedig ez nem sikerül, az Ügyfél lakóhelye szerinti illetékes romániai bíróságokhoz kell fellebbezni.

 1. Csalás

Tilos több fiók létrehozása ilyen automatikusan generált címekkel, amelyek egy előre meghatározott idő után lejárnak, hogy részesüljenek a promóciókból vagy ajánlatokból, vagy bármilyen csalárd magatartás, amely befolyásolja a kampányok zökkenőmentes működését, és kísérletnek minősül. csalás . A www.luminiterasa.ro weboldal tulajdonosa fenntartja magának a jogot az így létrehozott fiókok felfüggesztésére, valamint a folyamatban lévő promóciókhoz vagy ajánlatokhoz kapcsolódó előnyök visszavonására, a fiók megszüntetésére értesítés, értesítés, egyéb formai követelmények vagy kártérítés nélkül.

Bármilyen csalási kísérlet vagy csalás (például, de nem kizárólagosan: a www.luminiterasa.ro Ügyféladatok elérése, a weboldal tartalmának megváltoztatása, a www.luminiterasa.ro szerverek teljesítményének befolyásolásának kísérlete, a szállítások tartalmának eltérítése harmadik személynek stb.) a büntetőjog szerint büntetik.

 1. Záró rendelkezések

Ha a fenti kikötések bármelyike ​​érvénytelennek vagy érvénytelennek bizonyul, ez a tény nem befolyásolja a többi záradék érvényességét.

ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRLwww.luminiterasa.ro