Visszaküldési politika

9. § (2) bekezdése szerint. számú kormányrendelet 1. A 2014. június 12-i 34. §-a alapján a szakemberekkel kötött szerződések fogyasztói jogaira vonatkozóan Ön jogosult a távollevők között kötött szerződéstől indoklás nélkül elállni attól a naptól számított 14 napon belül, amikor Ön vagy harmadik személy, aki nem az Ön által megjelölt fuvarozó a termékek fizikai birtokában / az utolsó termék. Elállási jogának gyakorlásához köteles a jelen szerződéstől való elállási döntését közölni velünk a címre küldött, egyértelmű nyilatkozattal. office@luminiterasa.ro .

Ha eláll, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül visszatérítjük az Öntől kapott összeget, amelyen a jelenlegi szerződéstől való elállási döntéséről értesültünk.

Ezt a visszatérítést banki átutalással teljesítjük (szükségünk van az Ön 24 karakteres IBAN kódjára).

A termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben legfeljebb 14 napon belül küldje el attól a naptól számítva, amikor Ön az elállásról értesített bennünket. A határidőt betartják, ha a termékeket a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldik.

A termékek visszaküldésének közvetlen költsége Önt terheli. Ön csak a termékek természetének, minőségének és működésének meghatározásához szükséges manipulációkból eredő manipulációkból eredő értékcsökkenésért felelős.

A terméket csak abban az esetben lehet visszaküldeni, ha az átvételével megegyező állapotban van, nem sérült és nem látható rajta kopásnyom. A vásárló a törvényi feltételek mellett indoklás nélkül kérheti a termék visszaküldését.


A termék visszaküldésének szándékát az email címre kell jelezni office@luminiterasa.ro , mellékelve a számla számát, az Ön nevét és a telefonszámát, ahol kapcsolatba lehet lépni Önnel. A visszaküldés telefonszáma: +40 770 217 611, munkaidő hétfőtől péntekig: 10:00-18:00.

Önnek kell állnia a termékek visszaküldésének közvetlen költségét (a termékek szállításáról szóló igazolást kell beszereznie). A termékeket az eredeti, sértetlen csomagolásban, minden tartozékkal és a mellékelt címkékkel, használati nyomok nélkül küldjük vissza, ahogyan eredetileg szállították. Ön felelős a termékek értékének csökkentéséért, amelyek olyan manipulációkból erednek, amelyek nem szükségesek a termékek jellegének, minőségének és működésének meghatározásához.

A hatályos román jogszabályok szerint a vásárlásról való lemondás a szerződés egyoldalú felmondásával csak fogyasztókra, ügyfelekre, természetes személyekre vonatkozik a GEO 34/2014.