Magánélet

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos adatvédelmi szabályzat

A személyes adatok védelméhez való jog biztosítását a Lumini Terasa alapvető kötelezettségvállalásának tekintjük, ezért minden szükséges erőforrást és erőfeszítést meg fogunk szentelni annak érdekében, hogy adatait az (EU) 2016/679 rendelettel („Általános Adatvédelmi Rendelet”) megfelelően kezeljük. " vagy "GDPR"), valamint bármely más, Románia területén alkalmazandó jogszabályhoz. Mivel ennek a jogi keretnek az egyik alapvető elve az átláthatóság, ezt az oldalt készítettük, amelyen keresztül szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, továbbítjuk és védjük személyes adatait, amikor kapcsolatba lép velünk termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. , többek között weboldalunkon ( www.luminiterasa.ro ) keresztül.

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy rendszeresen frissítsük és módosítsuk ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy tükrözze az Ön személyes adatainak kezelésében bekövetkezett változásokat, illetve a jogszabályi követelmények változásait. Bármilyen ilyen módosítás esetén az Adatvédelmi Szabályzat módosított változatát jelenítjük meg weboldalunkon, ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmát.

Kik vagyunk és hogyan léphet kapcsolatba velünk:

A luminiterasa.ro weboldalt az ARCHIVISIO CONCEPT STUDIO SRL cég üzemelteti, amelynek székhelye Bukarest, 2. szektor, Str. Inginerilor Tei, 2. sz. 2, telefon: +40 770 217 611, Menetrend: Hétfő-Péntek 10:00-20:00 és szombat 12:00-17:00 között, a Cégjegyzékbe J40/8956/2015 számon bejegyzett.

Milyen kategóriájú személyes adatokat kezelünk?

Általánosságban elmondható, hogy személyes adatokat közvetlenül Öntől gyűjtünk, így Ön szabályozhatja, hogy milyen típusú információkat ad meg nekünk. A példa címével a következő információkat kapjuk Öntől:

Amikor létrehoz egy fiókot, vagy amikor megrendelést generál, elküldi nekünk: e-mail címet, vezeték- és vezetéknevet;

Megrendeléskor olyan információkat ad meg nekünk, mint: kívánt termék, vezeték- és vezetéknév (cégnév), szállítási cím, számlázási adatok, fizetési mód, telefonszám

Ezenkívül bizonyos információkat gyűjthetünk és feldolgozhatunk a webhelyünk látogatása során tanúsított viselkedésével kapcsolatban, hogy személyre szabhassuk online élményét, és az Ön profiljához igazodó ajánlatokat kínálhassunk. Meghívjuk Önt, hogy tudjon meg további részleteket ezzel kapcsolatban az alábbi, az adatkezelés céljaira vonatkozó szakaszban.

Weboldalunkon cookie-kban és hasonló technológiákban tárolhatunk és gyűjthetünk információkat a Cookie-politikának megfelelően.

Nem gyűjtünk és más módon nem dolgozunk fel érzékeny adatokat, amelyeket az Általános Adatvédelmi Szabályzat a személyes adatok speciális kategóriái közé sorol. Nem kívánjuk továbbá 16. életévüket be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjteni, sem feldolgozni.

Mi az adatkezelés célja és indoka?

Személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

A Lumini Terasa szolgáltatások nyújtásáért az Ön javára

Ez az általános cél adott esetben a következőket foglalhatja magában:

 • fiók létrehozása és adminisztrációja a luminiterasa.ro weboldalon belül;
 • megrendelések feldolgozása, beleértve azok átvételét, érvényesítését, feladását és számlázását;
 • a megrendeléssel, vásárolt árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen jellegű lemondás vagy probléma megoldása;
 • termékek visszaküldése a törvényi előírásoknak megfelelően;
 • a termékek ellenértékének megtérítése jogszabályi rendelkezések szerint;

Az Ön adatainak ilyen célú kezelése a legtöbb esetben a LuminiTerasa.ro és Ön közötti szerződés megkötéséhez és végrehajtásához szükséges. Ezenkívül az e célból meghatározott feldolgozásokat a vonatkozó jogszabályok írják elő, beleértve az adózási és számviteli jogszabályokat is.

Mindig a legjobb online vásárlási élményt szeretnénk kínálni Önnek. Ehhez gyűjthetünk és felhasználhatunk bizonyos információkat az Ön vásárlói magatartásáról, felkérhetjük Önt elégedettségi kérdőívek kitöltésére a megrendelés teljesítését követően, vagy közvetlenül vagy partnerek segítségével tanulmányokat, piackutatást végezhetünk.

Ezeket a tevékenységeket a kereskedelmi tevékenység végzéséhez fűződő jogos érdekünkre alapozzuk, mindig ügyelve arra, hogy alapvető jogai és szabadságai ne sérüljenek.

Marketingnek

Szeretnénk folyamatosan tájékoztatni Önt az Önt érdeklő termékek/szolgáltatások legjobb ajánlatairól. Ebben az értelemben bármilyen típusú üzenetet küldhetünk Önnek (például: e-mail/SMS/telefon/mobil push/webpush/stb.), amely általános és tematikus információkat, információkat az Ön által vásárolt termékekhez hasonló vagy kiegészítő termékekről tartalmaz. ezeket, az ajánlatokkal vagy promóciókkal kapcsolatos információkat, a „Kosárom” vagy a „Fiók/Kedvencek” részhez hozzáadott termékekkel kapcsolatos információkat, vagy érdeklődést mutatott ezek megvásárlása iránt, valamint egyéb kereskedelmi kommunikáció, például piackutatás és közvélemény-kutatás, és személyre szabott ajánlásokat jeleníthetünk meg az oldalon. Annak érdekében, hogy az Önt érdeklő információkkal szolgálhassunk, felhasználhatunk bizonyos, a vásárlói magatartásra vonatkozó adatokat (pl. a megtekintett/vásárolt termékek) profil létrehozásához. Mindig ügyelünk arra, hogy ezeket a folyamatokat az Ön jogainak és szabadságainak tiszteletben tartásával hajtsák végre, és az ezek alapján meghozott döntéseknek ne legyen joghatása, és hasonló módon Önt jelentős mértékben ne érintsék.

A legtöbb esetben marketingkommunikációnkat az Ön előzetes hozzájárulására alapozzuk. Bármikor meggondolhatja magát és visszavonhatja hozzájárulását az alábbi módon:

 • az ügyfélfiók beállításainak módosítása;
 • a tőlünk kapott üzenetekben megjelenő leiratkozási link elérése;
 • lépjen kapcsolatba a Lumini Terasával a fent leírt elérhetőségeken.

Bizonyos helyzetekben marketingtevékenységeinket a kereskedelmi tevékenységünk előmozdítása és fejlesztése iránti jogos érdekünkre alapozhatjuk. Minden olyan helyzetben, amikor jogos érdekünk érdekében használjuk fel az Önre vonatkozó információkat, gondoskodunk és minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy alapvető jogai és szabadságai ne sérüljenek.

A fent leírt módon bármikor kérheti tőlünk személyes adatai marketingcélú kezelésének leállítását, mi pedig a lehető legrövidebb időn belül eleget teszünk a kérésnek.

Jogos érdekeink védelmében

Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor jogaink és kereskedelmi tevékenységeink védelme érdekében információkat használunk fel vagy továbbítunk. Ezek a következők lehetnek:

 • Weboldal védelmi intézkedések a kibertámadások ellen:
 • a csalási kísérletek megelőzésére és felderítésére irányuló intézkedések, beleértve az információknak az illetékes hatóságokhoz történő továbbítását;
 • egyéb kockázatok kezelésére irányuló intézkedések.

Az ilyen típusú adatkezelések általános alapja a kereskedelmi tevékenységünk védelméhez fűződő jogos érdekünk, azzal a feltétellel, hogy biztosítjuk, hogy minden intézkedésünk egyensúlyt biztosítson érdekeink és az Ön alapvető jogai és szabadságai között.

Ezenkívül bizonyos esetekben az adatkezelést olyan jogszabályi rendelkezésekre alapozzuk, mint például az áruk és értékek védelmének biztosítására vonatkozó kötelezettség, amelyet a vonatkozó jogszabályok ebben a kérdésben biztosítanak.

Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

Általános szabályként az Ön személyes adatait addig tároljuk, amíg rendelkezik fiókkal a www.luminiterasa.ro weboldalon. Bármikor kérheti tőlünk bizonyos adatok törlését vagy fiókja bezárását, és mi eleget teszünk ezeknek a kéréseknek, bizonyos adatok megőrzése mellett, beleértve a fiók bezárását követően is, olyan helyzetekben, amikor a vonatkozó jogszabályok vagy jogos érdekeink ezt megkövetelik.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Az esettől függően a címzettek következő kategóriáinak továbbíthatjuk vagy hozzáférést biztosíthatunk az Ön bizonyos személyes adataihoz:

 • futár szolgáltatók (a megrendelés kézbesítéséhez szükséges adatok)
 • fizetési/banki szolgáltatók (a kártyás fizetéshez szükséges adatok)
 • számlázási szolgáltatások (a számlák kiállításához szükséges adatok)

Ha jogszabályi kötelezettségünk van, vagy ha jogos érdekünk védelme szükséges, bizonyos személyes adatokat a hatóságoknak is kiadhatunk.

Gondoskodunk arról, hogy az Ön adataihoz harmadik felek magánjogi hozzáférése a velük kötött szerződések alapján az adatvédelemre és az információk bizalmas kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történjen.

Hogyan védjük meg személyes adatainak biztonságát?

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok biztonságának biztosítása mellett, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásával, az iparági szabványoknak megfelelően.

A fizetéshez a fizetésfeldolgozó szolgáltatásait használjuk.

A személyes adatainak védelme érdekében tett intézkedések ellenére felhívjuk a figyelmet arra, hogy az interneten, általában, vagy más nyilvános hálózaton keresztül történő információtovábbítás nem teljesen biztonságos, mivel fennáll annak a veszélye, hogy az adatok harmadik felek által illetéktelenül látott és használt. Nem tudunk felelősséget vállalni a nem az irányításunk alatt álló rendszerek ilyen sérülékenységeiért.

Milyen jogai vannak?

Az általános adatvédelmi rendelet számos jogot elismer az Ön személyes adataival kapcsolatban. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, az állományainkban található hibák kijavítását és/vagy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ezenkívül élhet azzal a jogával, hogy panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz, vagy bírósághoz forduljon. Az esettől függően Önt is élvezheti a személyes adatai törlésének kérelmezési joga, az adatai kezelésének korlátozásához való jog és az adathordozhatósághoz való jog.

Jogai gyakorlása érdekében felveheti velünk a kapcsolatot a fent megadott elérhetőségeken. Kérjük, vegye figyelembe a következő szempontokat, ha élni kíván e jogaival:

Identitás

Komolyan vesszük minden személyes adatot tartalmazó nyilvántartás titkosságát. Ezért kérjük, hogy az ilyen regisztrációkkal kapcsolatos kéréseit a LuminiTerasa.ro fiókhoz kapcsolódó e-mail címen küldje el nekünk. Ellenkező esetben fenntartjuk a jogot, hogy személyazonosságát igazoljuk személyazonosságának megerősítése céljából további információk kérésével.

Díjak

Nem kérünk díjat a személyes adataival kapcsolatos jogok gyakorlásáért, kivéve, ha az információkhoz való hozzáférés iránti kérelme megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó, ebben az esetben ilyen körülmények között ésszerű összeget számítunk fel. Kérésének megoldása előtt tájékoztatjuk Önt az esetlegesen alkalmazott díjakról.

Válaszidő

Törekszünk minden érvényes megkeresésre legfeljebb egy héten belül válaszolni, kivéve, ha ez különösen bonyolult, vagy ha Ön több kérést is benyújtott, ebben az esetben legfeljebb 30 napon belül válaszolunk. Megkérdezhetjük, hogy pontosan meg tudja-e mondani, mit szeretne kapni, vagy pontosan mi aggaszt. Ez segít gyorsabban cselekedni, és lerövidíti a kérésére adott válaszidőt.

Harmadik fél jogai

Nem kell teljesítenünk egy kérést, ha az negatívan érintené más érintettek jogait és szabadságait.

Érintett jogok:

Hozzáférés – kérhet tőlünk:

 • megerősítjük, ha személyes adatait feldolgozzuk

- másolatot adni ezekről az adatokról;

 • hogy egyéb tájékoztatást adjunk az Ön személyes adatairól, például arról, hogy milyen adatok állnak rendelkezésünkre, mire használjuk azokat, kinek adjuk ki, továbbítjuk-e külföldre, és hogyan védjük azokat, meddig őrizzük meg, milyen jogokkal rendelkezik van, hogyan tehet panaszt, honnan szereztük be az adatait, mindaddig, amíg az információt még nem adtuk át Önnek ezen az információn keresztül

Helyesbítés – kérheti tőlünk, hogy:

 • helyesbítse vagy kiegészítse pontatlan vagy hiányos személyes adatait.

Lehetőség van az adatok helyességének ellenőrzésére, mielőtt azokat helyesbítené.

Adatok törlése – kérheti tőlünk:

 • töröljük személyes adatait

Csak akkor törölhetők, ha:

 • már nem szükségesek abból a célból, amelyre gyűjtötték;
 • visszavonta hozzájárulását (ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul);
 • törvényes tiltakozási jog gyakorlása;
 • jogellenesen dolgozták fel őket;
 • törvényi kötelezettségünk van ezzel kapcsolatban.

Nem vagyunk kötelesek eleget tenni a személyes adatok törlésére irányuló kérelemnek, ha a személyes adatok kezelése az alábbiak miatt szükséges:

 • törvényi kötelezettség teljesítése
 • jog alapítása, gyakorlása vagy bíróság előtti védelme.

Az adatkezelés korlátozása – kérheti tőlünk személyes adatok kezelésének korlátozását, de csak akkor, ha:

 • pontosságuk vitatható (lásd a helyesbítés szakaszt), hogy ellenőrizhessük pontosságukat;
 • az adatkezelés jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatok törölve legyenek;
 • már nem szükségesek abból a célból, amelyre gyűjtötték, de szüksége van rájuk valamely jog bíróság előtti megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez;
 • Ön gyakorolta a tiltakozás jogát, és folyamatban van a jogaink érvényesülésének ellenőrzése.

Személyes adatait korlátozási kérelem alapján továbbra is csak az Ön hozzájárulása esetén használhatjuk fel.

Követelések

Önnek jogában áll panasszal élni a felügyeleti hatóságnál személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Romániában az adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatkezelési Hatóság

Cím: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru sz. 28-30, 1. szektor, irányítószám 010336, Bukarest, Románia

Telefon: +40 318 059 211 vagy +40 318 059 212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Emlékeztetjük, hogy bármikor felveheti a kapcsolatot a LuminiTerasa.ro adatvédelmi tisztviselőjével, ha elküldi kérelmét az alábbi módok bármelyikén:

 • e-mailben az office@luminiterasa.ro címre
 • postai úton vagy futárral a következő címre: Bukarest, 2-es szektor, Monahului bejárat, sz. 4

AZ ADATVÉDELEM ELSŐDLEGES SZÁMÁRA, EZÉRT MINDEN PANASZOT RÖVID TÁVON ÉS BÉRTETÉSI MÓDON MEGOLDUNK.